ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ตารางสอบปลายวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566