ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๑๗/๒๕๕๒ และ ว๙/๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖