ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความเป็นไทย”