ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนิลวรรณ นิลยกานนท์ ข้าราชการครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพรชนก ช่วยสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ข้าราชการครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 (PA)