ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจิราวรรณ แสวงนาม ข้าราชการครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจิราวรรณ แสวงนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 (PA)