ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รับสมัคร ครูชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ