ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565 สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับ ยอดเยี่ยม