ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 ด้วยรูปแบบ On-Hand