ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องให้เป็น“เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567“

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ ภูทองกิจเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และ นางสาววริศรา วรรณนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกย่องให้เป็น“เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567“ เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรับโล่เชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 จาก พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล