ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ตารางสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร