ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์ ม.๑ (Expedition ExperienceCamp ๒๐๒๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)