ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567