ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” และรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566