ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

สถานที่ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน โดยครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567