ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับ นายเสรี ฉลาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ “ครูชำนาญการ” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 (PA)