ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ขอแสดงความยินดีกับ นายกำพล ชุ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2566