ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

admin_saard

admin_saard

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริิมทักษะภาษาและวัฒนธรรมโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศโรงเรียนสอาดเ…

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประกาศโรงเรียนสอาดเ…

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิพล รัตนพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2567 ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร