ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้างและประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรม ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)