ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ภาพกิจกรรม “เติมบุญวันศุกร์” โดยมีคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/10เข้าร่วมกิจกรรมภาพกิจกรรม “เติมบุญวันศุกร์”