ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

หมวดหมู่ ข่าวสำหรับนักเรียน

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๓ (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร