ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

หมวดหมู่ ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ TI09 น้องน้ำขิงนางสาวปวริศา ทองพนัง จากจังหวัดชุมพรที่ได้ผ่านเข้ารอบ 17 คนสุดท้ายการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE IDOL 14 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีนางสาวปวริศา ทองพนัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ ภูทองกิจเจริญ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐภร สุขเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร รับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๗

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพรชนก ช่วยสุขคุณครูพรชนก ช่วยสุข ข้าราชการครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ