ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

หมวดหมู่ ข่าวแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐภร สุขเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร รับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๗

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพรชนก ช่วยสุขคุณครูพรชนก ช่วยสุข ข้าราชการครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีม SA Production สภานักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา” เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับประเทศการประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการ NEW GEN ENJOY : loy kratong-world class heritage