ที่อยู่ : 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชุมพร ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี